Message: Ongoing update on site, errors can occour , 1.12.2016

HMM Agency (Poland) Sp. z o.o.

HMM Agency (Poland) Sp. z o.o.

ul. Łużycka 8A

81-537 Gdynia, Poland

Phone:+48 585 883 797

poland@hmmagency.eu
www.hmmagency.eu

Accounting (księgowość):

financepl@hmmagency.eu

Phone: +586 620 240

NIP: 5862294864, REGON: 360834580

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000544182

Kapitał zakładowy: PLN 5 000,-

Company Locations